Thành lập đoàn chuyên gia độc lập tìm nguyên nhân cá chết

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các tổ chức khoa học trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển ở các địa phương có hiện tượng cá chết hàng loạt, kiểm toán một cách khoa học tất cả các nguồn chất thải.

Việc kiểm tra phải tiến hành toàn diện, bài bản từ việc thực hiện theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), việc xây dựng các trạm xử lý nước thải rác thải ra sao và công tác vận hành, giám sát môi trường đối với các trạm này như thế nào… Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5/5/2016 và duy trì đến khi kết thúc công tác kiểm tra này. Kết quả kiểm tra sẽ được thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân.

Cũng sau cuộc họp tối qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có chỉ đạo cần tiếp tục và quyết liệt hơn trong việc xác định nguyên nhân do hoạt động kinh tế phát thải rực tiếp ra môi trường biển trong đó tập trung vào khu vực Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Bộ trưởng yêu cầu lập trạm quan trắc chất lượng nước thải, chất thải một cách thường xuyên đối với các nhà máy đang xả thải lớn môi trường biển cho đến khi những tồn tại liên quan đến sự cố môi trường được xác định và đảm bảo các nguồn thải của các doanh nghiệp đóng trên khu vực này trước khi xả ra môi trường phải được kiểm soát, công khai, thuận tiện cho hoạt động giám sát thường xuyên.

Ông Trần Hồng Hà cũng cho biết sẽ kiên quyết xử lý bất cứ tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm môi trường, từ việc xử lý nghiêm các vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp bắt buộc khác để khắc phục hậu quả theo quy định của Pháp luật nếu cố tình vi phạm sẽ đề nghị truy tố theo những quy định của Pháp luật.

Các cơ quan quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp đảm bảo rằng sau khi kiểm tra số liệu quan trắc của các trạm xử lý chất thải, nước thải trong khu vực này sẽ được công khai minh bạch, tạo điều kiện để chính quyền các cấp, các hiệp hội nghề cá và đặc biệt là nhân dân đều có thể tiếp cận và giám sát công tác bảo vệ môi trường.

Cũng trong chiều qua, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức họp tiếp tục điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt. Hiện công tác phân tích mẫu cá, nước biển, trầm tình tại khu vực có cá chết hàng loạt đang được một số viện nghiên cứu thực hiện.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s